ÚVO predstavil zástupcom EK návrhy na lepšie čerpanie eurofondov


Dátum: 24.04.2018

Obrázok k aktualite ÚVO predstavil zástupcom EK  návrhy na lepšie čerpanie eurofondov
Zavedenie plnej elektronizácie verejného obstarávania, vypustenie dvojobálkového systému predkladania ponúk či zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou. To sú niektoré z návrhov na zrýchlenie procesu i zjednodušenie kontroly verejných súťaží pri eurofondových zákazkách, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predstavil na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie (EK).

 "Ďalšími navrhovanými opatreniami je napríklad zvýšenie limitov na dvojnásobok pre kontrolu zákaziek financovaných z fondov úradom pred podpisom zmluvy, ale i zníženie kaucií pre podávanie opravných prostriedkov," informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Súčasťou balíčka návrhov sú aj kroky posilňujúce protikorupčné opatrenia. Týkajú sa dohody o vzájomnej spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR, spolupráce s Európskym úradom pre boj proti podvodom OLAF i kooperácii s Protimonopolným úradom (PMÚ) a Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ).

ÚVO na stretnutí tiež prezentoval štatistiky odhalení porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by mali v prípade podpisu zmluvy vplyv na výšku korekcie. "Za rok 2017 išlo konkrétne o pochybenia v objeme takmer 100 miliónov eur," uviedla Zvončeková. "ÚVO má v aktivitách, prispievajúcich k odhaleniu nedostatkov vo verejnom obstarávaní pri eurofondových zákazkách a tým i zníženiu následnej miery finančných korekcií, podporu EK," tlmočila Zvončeková informáciu z rokovania, na ktorom mal zastúpenie aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu i zástupcovia jednotlivých riadiacich orgánov.
 
Zdroj :TASR

Skočiť na hlavné menu