ÚV SR vyhlásil zákazku na tlač a distribúciu časopisu o štrukturálnych fondoch


Dátum: 05.07.2021

Obrázok k aktualite ÚV SR vyhlásil zákazku na tlač a distribúciu časopisu o štrukturálnych fondoch
Úrad vlády (ÚV) SR zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na tlač a distribúciu štyroch čísel časopisu o štrukturálnych fondoch s názvom Eurokompas. Predpokladaná suma zákazky je 76.933,33 eura. Výzva je zverejnená vo vestníku verejného obstarávania. Zapojiť sa do nej dá do 9. júla.


"Predmetom zákazky je príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu, výroba, tlač a distribúcia 4 čísiel štvrťročníka časopisu Eurokompas počas roku 2021," uvádza sa vo výzve.

Náklad má predstavovať 6000 kusov. Výtlačky majú byť distribuované na zhruba 4500 abonentných adries, približne 1500 kusov má putovať úradu vlády. Rozsah časopisu je 32 strán.

Súčasťou zákazky sú redaktorské práce podľa zadania alebo po odsúhlasení úradom vlády, redigovanie článkov, ako aj príprava a úprava fotografií a iných grafických prvkov či vytvorenie internetovej verzie časopisu. Potrebné je tiež vytvoriť nový grafický návrh obálky a vnútra časopisu v súlade s platným dizajn manuálom, potrebami a požiadavkami verejného obstarávateľa s možnosťou jedného redizajnu v období trvania zmluvy. Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody má byť päť mesiacov.

Štyri čísla časopisu Eurokompas majú byť vydané do 3. decembra tohto roka. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je podľa ÚV cena.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu