Ústredie práce realizuje projekt, ktorý umožňuje absolvovať vzdelávanie zadarmo


Dátum: 25.04.2022

Obrázok k aktualite Ústredie práce realizuje projekt, ktorý umožňuje absolvovať vzdelávanie zadarmo

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR) SR realizuje projekt s názvom Nestrať prácu – vzdelávaj sa, ktorým chce pomôcť zlepšiť postavenie ľudí na pracovnom trhu. Vďaka nemu majú ľudia príležitosť absolvovať vzdelávanie zadarmo a profesionálne sa rozvíjať.

„Kým podobné projekty boli v minulosti primárne určené pre nezamestnaných, tento sa orientuje na pracujúcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu či túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie," uviedol generálny riaditeľ UPSVAR Karol Zimmer. Zásadnou pridanou hodnotou pre ľudí je podľa neho to, že kurz si záujemca môže vybrať podľa individuálnych potrieb bez prihliadania na požiadavky aktuálneho zamestnávateľa.

Osoba sa najskôr zaeviduje na ktoromkoľvek úrade práce ako záujemca o zamestnanie. Okrem iných výhod získa napríklad prístup k rozsiahlej databáze voľných pracovných pozícií. Tú si môže prezerať aj v pohodlí domova na webstránke sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Po zaevidovaní na úrade práce si môže záujemca podať žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, a to aspoň 30 dní pred začiatkom kurzu. Úrad práce každú žiadosť posúdi. Podporí len kurzy zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či v oblasti zeleného hospodárstva.

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Preplatiť posledné kurzy je možné najneskôr do konca augusta 2023, vzdelávanie musí byť preto úspešne ukončené najneskôr 17. júla 2023.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu