Úspešný prvý týždeň Roadshow Úradu vlády SR


Dátum: 10.10.2016

Obrázok k aktualite Úspešný prvý týždeň Roadshow Úradu vlády SR
Vytvorenie netradičného dizajnového podniku, ktorý by poskytol zamestnanie najmä mladým kreatívnym ľuďom, rekonštrukcia historického mosta, ktorý by zatraktívnil svoje okolie pre miestnych aj turistov - to sú niektoré z nápadov na vlastný projektový zámer študentov stredných škôl a gymnázií, ktorými sa zapojili do diskusie v rámci putovnej časti Roadshow Úradu vlády SR počas uplynulého týždňa.
      So súťažou, ktorej cieľom je tvorivo zapojiť mladých ľudí prostredníctvom vypracovania vlastného projektového zámeru podľa skutočných potrieb regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov v rámci nového programového obdobia 2014/2020 a čerpania eurofondov v SR, sa tak oboznámili študenti v Lučenci, Rimavskej Sobote, Hnúšti, Tisovci, Veľkom Krtíši, Krupine, Topoľčanoch, Čadci, Turčianskych Tepliciach, Považskej Bystrici, ale aj v Sabinove, Kežmarku, Revúcej, Rožňave, Vranove Nad Topľou, Sobranciach a Trebišove. Aktívne reagovali na otázky týkajúce sa zlepšenia života v ich regióne, pričom za najväčšie problémy považovali nezamestnanosť, cestnú infraštruktúru, zdravotníctvo a málo rozvinutý cestovný ruch.
      Tento týždeň sa so súťažou oboznámia aj študenti stredných škôl a gymnázií v Topoľčanoch, Čadci, Turčianskych Tepliciach, Považskej Bystrici, Vranove nad Topľou, Sobranciach, Trebišove a Svidníku, kde sa putovná časť Roadshow 2016 končí 13. októbra 2016.
      Každá škola bude môcť vytvoriť maximálne tri štvorčlenné družstvá, ktorých úlohou bude vypracovať spomínaný projektový zámer a poslať ho na adresu Úradu vlády SR do 31. decembra 2016. Práce bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov. Vyhlásenie výsledkov so slávnostným odovzdávaním cien sa uskutoční do konca februára 2017.
      Zoznam miest, škôl a štatút súťaže je zverejnený na: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/roadshow-2016/.

Skočiť na hlavné menu