ÚSPEŠNÝ PROJEKT KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V BRATISLAVE


Dátum: 19.06.2020

Obrázok k aktualite ÚSPEŠNÝ PROJEKT KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V BRATISLAVEProjekt spoločnosti Alien studio bol podporený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji. Cieľom výzvy bolo podporiť projekty v oblasti kreatívneho priemyslu zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh a/alebo na inováciu produkčného procesu.
 kreat
  • názov projektu: Inovácia produkčného procesu spoločnosti ALIEN studio, s.r.o.
  • prijímateľ: Alien studio, s. r. o., Bratislava
  • výstupy projektu:
Projekt realizovala spoločnosť, ktorá sa od svojho vzniku špecializuje na 3D grafiku a animáciu v reklamnej, televíznej a filmovej oblasti. Predmetom hlavnej aktivity projektu boli dva logické celky: Systém motion capture a príslušná technika a Podpora marketingových aktivít.
Aktivity projektu sa realizovali prostredníctvom nákupu nového dlhodobého majetku využívaného pri zásadnej inovácii produkčného procesu. Ide o logický celok Systém motion capture, ktorý sa využíva na zachytávanie pohybov reálnych hercov a ich aplikácii v reálnom čase na 3D modely postáv. Tento systém ušetrí hodiny práce ručnej charakterovej animácie a zároveň zachytí realistické pohyby skutočných ľudí, ktoré sa dajú naanimovať veľmi ťažko. Ďalej boli v rámci projektu obstarané dve animačné grafické stanice - počítače určené na 3D modelovanie a animáciu. Na grafických staniciach je možné vložiť animované postavy z motion capure systému do komplexných 3D scén a ďalej s nimi pracovať. Pomocou 3D software sa objektom definujú povrchy, textúry, nastavujú svetlá a kamery. Obstaraná Postprodukčná stanica predstavuje počítač so strihovou kartou a pomocným hardware na komplexné spracovanie a farebné doladenie surových obrázkov z grafických staníc, kamery alebo externého zdroja. Logický celok Podpora marketingových aktivít zahŕňal výdavky spojené s návrhom a realizáciou ucelenej reklamnej kampane na predstavenie nových produkčných možností ALIEN studia.
  •  nenávratný finančných príspevok:  68 574,67 Eur
  • miesto realizácie projektu: Bratislava
  • doba realizácie projektu: 07/2018 – 12/2018
  • operačný program Integrovaná infraštruktúra
 kreat2
 
Skočiť na hlavné menu