Usmernenie RO pre IROP k uzatváraniu dodatkov k zmluvám v dôsledku skokového nárastu cien spôsobeného pandémiou COVID-19


Dátum: 22.03.2022

Obrázok k aktualite Usmernenie RO pre IROP k uzatváraniu dodatkov k zmluvám v dôsledku skokového nárastu cien spôsobeného pandémiou COVID-19
Usmernenie RO pre IROP k posudzovaniu zmeny zmluvy z dôvodu rastúcich nákladov tovarov, služieb a prác spôsobených mimoriadnou situáciou (PDF, 168.57 KB)
 

Skočiť na hlavné menu