Usmernenie pre žiadateľov o NFP výzvy DSV (kód OPVaI-VA/DP/2016 /1.2.1-03)


Dátum: 10.03.2017

Obrázok k aktualite Usmernenie pre žiadateľov o NFP výzvy DSV (kód OPVaI-VA/DP/2016 /1.2.1-03)

Vážení žiadatelia výzvy DSV,

vzhľadom na to, že v systéme ITMS2014+ nastali po odoslaní Výziev na doplnenie Žiadostí o NFP zmeny, dávame vám do pozornosti Usmernenie ako postupovať pri vypĺňaní Formulára Žiadosti o NFP. Postupujte, prosím, podľa pokynov v usmernení.

Informáciu s usmernením obdržíte aj priamo e-mailom z Výskumnej agentúry.


Skočiť na hlavné menu