Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR verzia 2.0


Dátum: 10.07.2020

Obrázok k aktualite Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR verzia 2.0
Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR_verzia 2.0 - zverejnené dňa 10. 07. 2020
 
Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR_verzia 2.0_sledovanie zmien 

Skočiť na hlavné menu