Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.7. MH SR ako poskytovateľ aktualizovaným usmernením doplnil požiadavky poskytovateľa na zabezpečenie pohľadávok v príp


Dátum: 28.10.2022

Obrázok k aktualite  Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.7.  MH SR ako poskytovateľ aktualizovaným usmernením doplnil požiadavky poskytovateľa na zabezpečenie pohľadávok v príp

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 2.7 - zverejnené dňa 28. 10. 2022

Príloha usmernenia - Príklad bankovej záruky

Pomôcka pre prijímateľov k stanoveniu spôsobu zabezpečenia

Upozornenie: Pre používanie aplikácie je potrebné mať nainštalovaný bezplatný softvér Adobe Acrobat Reader vo verzii 9.0 a vyššej.


Skočiť na hlavné menu