Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.6


Dátum: 10.12.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.6
 Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.6
 

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.6  - zverejnené dňa 5. 12. 2018
Príloha usmernenia - Príklad bankovej záruky
Usmernenie k postupu určenia bonity  subjektu
 - zverejnené dňa 6. 9. 2018


Skočiť na hlavné menu