Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR


Dátum: 29.10.2021

Obrázok k aktualite Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR

Skočiť na hlavné menu