 Usmernenie č. 6 k vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01) v časti „Výzvy/MH SR/Finančné nástroje“:


Dátum: 07.06.2021

Obrázok k aktualite 	Usmernenie č. 6 k vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01) v časti „Výzvy/MH SR/Finančné nástroje“:

USMERNENIE č. 6


Skočiť na hlavné menu