Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11


Dátum: 02.07.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu

Skočiť na hlavné menu