Usmernenie č. 4 k výzve s názvom „V základnej škole úspešnejší II“ - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02


Dátum: 15.04.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 4 k výzve s názvom „V základnej škole úspešnejší II“ - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Usmernenie č. 4, ktorého cieľom zmeny je zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z 11 200 000 EUR (z toho 10 700 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 500 000 EUR pre viac rozvinutý región) na 11 232 086 EUR (z toho 10 700 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 532 086 EUR pre viac rozvinutý región).

Dôvodom vykonania zmeny je vysoký záujem potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP.

Usmernenie nájdete na tomto linku: http://www.minedu.sk/1542019-usmernenie-c-4-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12018dop111-02/

Skočiť na hlavné menu