Usmernenie č. 3 k výzve OP ĽZ ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.“


Dátum: 06.06.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 3 k výzve OP ĽZ ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje  vydalo Usmernenie č. 3, ktorým vyhlásilo posledné  -  5. hodnotiace kolo vo výzve na  predkladanie  žiadostí  o  poskytnutie  nenávratného finančného  príspevku s kódom OPLZ PO1/2018/DOP/1.1.1-03 pod názvom „Čitateľská, matematická,  finančná  a  prírodovedná  gramotnosť   na gymnáziu“
 

Dátum uzávierky 5. hodnotiaceho kola je 4. júla 2019.
 
Po uzávierke 5. hodnotiaceho kola plánuje rezort školstva túto výzvu na podporu gramotností na gymnáziu uzavrieť.
Všetky dôležité informácie o Usmernení č. 3, ako aj o výzve Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva:https://www.minedu.sk/09112018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-kvality-vzdelavania-na-gymnaziach-citatelska-matematicka-financna-a-prirodovedna-gramotnost-oplz-po12018dop111-03/  

Skočiť na hlavné menu