Usmernenie č. 3 k výzve na na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja


Dátum: 30.05.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 3 k výzve na na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva dňa 30.05.2019 Usmernenie č. 3 k výzve na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05.

Usmernenie č. 3 sa týka iba prílohy  2.06 Kalkulačka miery efektívnosti.

Dátum platnosti a účinnosti Usmernenia č. 3 je 30.05.2019.

Usmernenie č. 3 s výzvou  a prílohami je zverejnené pri samotnej výzve tu:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-05/


Skočiť na hlavné menu