 Usmernenie č. 3 k Vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2017-1_2-02) v časti „Výzvy/MH SR/Finančné nástroje“:


Dátum: 07.06.2021

Obrázok k aktualite  	Usmernenie č. 3 k Vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2017-1_2-02) v časti „Výzvy/MH SR/Finančné nástroje“:

USMERNENIE č. 3


Skočiť na hlavné menu