Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16


Dátum: 02.07.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu
 

Skočiť na hlavné menu