Usmernenie č. 2 k výzve na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP


Dátum: 10.04.2020

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k výzve na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP
Výskumná agentúra zverejnila dňa 09. apríla 2020 Usmernenie č. 2 k výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré je platné a účinné od 09.04.2020.
Zmeny sú v samotnej výzve a v prílohe č.1a a č. 1b. Ostatné, vrátane prílohy č. 2 ostáva bezo zmeny.  
Usmernenie je zverejnené pri výzve tu.

Skočiť na hlavné menu