Usmernenie č. 2 k výzve č. 27 s Kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy


Dátum: 01.08.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k výzve č. 27 s Kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy

Usmernenie č. 2 k výzve č. 27 s Kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo dňa 1. augusta 2019 Usmernenie č. 2 k 27. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy


Skočiť na hlavné menu