Usmernenie č. 1 k výzve s názvom „Vysoká škola pre prax“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02


Dátum: 17.04.2019

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 1 k výzve s názvom „Vysoká škola pre prax“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo USMERNENIE č. 1 k výzve s názvom „Vysoká škola pre prax“- OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02

Cieľom zmeny k výzve zameranej na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe „Vysoká škola pre prax“ je optimalizácia časového priestoru pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o NFP v rámci hodnotiaceho kola č. 2, žiadateľov informujeme o posunutí termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 na 31.10.2019.

Cieľom ďalšej zmeny je zosúladenie podmienky poskytnutia príspevku č. 11  „Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP ĽZ“ s platnou legislatívou a spresnenie znenia tejto podmienky poskytnutia príspevku. V súvislosti so zosúladením podmienky poskytnutia príspevku č. 11 s platnou legislatívou je upravená časť 1.3 Cieľ výzvy.  

Cieľom zmeny časti 3. c. výzvy je úprava výzvy vo vzťahu k zásadám spracúvania osobných údajov v súlade s platnou legislatívou EÚ v nadväznosti na Metodické usmernenie  2/2018  – Zákonnosť spracúvania Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Bližšie informácie o výzve a znenie usmernenia nájdete na tomto linku: http://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/
Skočiť na hlavné menu