Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na projekty technickej pomoci


Dátum: 12.04.2018

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na projekty technickej pomoci

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje vyzvanie na projekty technickej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie s kódom OPVaI-RO/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01 a OPVaI-RO/TP/2017/5.1.1-03

1. Vyzvanie na projekty technickej pomoci MŠVVaŠ SR ako RO pre OP VaI 

PRÍLOHY

INFORMÁCIA Č. 1

INFORMÁCIA Č. 2

INFORMÁCIA Č. 3

 

 

2. VYZVANIE NA PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI MŠVVAŠ SR AKO RO PRE OP VAI

prílohy

zmena č.1

Informácia č.1

 

 

3. VYZVANIE NA PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI MŠVVAŠ SR AKO RO PRE OP VAI

prílohy

INFORMÁCIA Č.1

USMERNENIE č.1

 


Skočiť na hlavné menu