Úrady práce sociálnych vecí a rodiny majú nový nástroj na podporu mladých ľudí


Dátum: 12.02.2024

Obrázok k aktualite Úrady práce sociálnych vecí a rodiny majú nový nástroj na podporu mladých ľudí
Nezamestnaní ľudia vo veku do 30 rokov majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžu zapojiť do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu.

Cieľom národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu je prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti znevýhodnených a mladých ľudí bez práce, k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry. Od začiatku februára 2024 bola spustená v rámci projektu prvá samostatná akcia zameraná len na mladých. Účastníci sa v priebehu siedmych až desiatich poradenských stretnutí (podľa potreby) zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce. Okrem toho získajú zručnosti a praktické skúsenosti pri hľadaní si práce a ďalšie informácie, ktoré im pomôžu zvýšiť šance na uplatnenie. „Počet mladých ľudí v evidencii uchádzačov o zamestnanie na Slovensku sa síce pohybuje blízko historicky najnižších úrovní, no situáciu chceme posunúť ešte do lepších čísiel. Mladým, ktorí len prednedávnom skončili školu, prípadne majú za sebou svoje prvé zamestnania, ktoré neboli pre nich úplne to pravé, sa môže zísť odborná pomoc, ktorá im pomôže sa efektívnejšie a rýchlejšie zaradiť do pracovného procesu,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Ku koncu decembra 2024 bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie 38 140 osôb do 29 rokov.

Ide o najnižšiu hodnotu v závere roka od roku 2012. Táto akcia projektu je určená mladým uchádzačom o zamestnanie vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, nezúčastňujú sa odbornej prípravy a tréningu, a ktorí:
  • sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň mesiac a súčasne je potrebné, aby spĺňali aspoň jednu z nasledujúcich troch podmienok: dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie,
  •  
  • sú občanmi so zdravotným postihnutím,
  •  
  • pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť
  •  
  • alebo sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň tri mesiace.

„Na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sú k dispozícií kvalifikovaní odborníci, ktorí budú s účastníkmi projektu nacvičovať napríklad aj pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu. Zohľadňujeme aj životnú situáciu mladých uchádzačov o zamestnanie a ak sa budú aktívne zúčastňovať poradenského procesu, poskytneme im príspevok na cestovné a stravné,“ priblížil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

aximálna výška finančného príspevku pre jedného účastníka projektu je 67 Eur za predpokladu účasti na všetkých desiatich poradenských stretnutiach. Bližšie informácie o projekte a o podmienkach zapojenia sa záujemcovia dozvedia aj na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt bude trvať až do druhej polovice roku 2028. Tento projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.
Skočiť na hlavné menu