ÚRAD VLÁDY: Vďaka projektu programu Central Europe prichádzajú nové návrhy na zmiernenie následkov povodní či sucha a znečistenia


Dátum: 26.11.2019

Obrázok k aktualite ÚRAD VLÁDY: Vďaka projektu programu Central Europe prichádzajú nové návrhy na zmiernenie následkov povodní či sucha a znečistenia
V utorok 26. novembra 2019 sa vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5 v Bratislave uskutoční Druhý dialóg o národnej politike (National policy dialogue) projektu FramWat „Využívanie prírode blízkych opatrení na zadržiavanie vody v krajine“ v slovenskom jazyku.

Projektoví partneri počas riešenia projektu vyvinuli metódu na valorizáciu (hodnotenie) krajiny spolu s online nástrojom FroGIS a navrhli metódu na hodnotenie efektívnosti prírode blízkych (malých) opatrení na zadržiavanie vody, zostavili návrh Koncepčného plánu opatrení relevantných v podmienkach príslušného povodia. Práve tieto výsledky spolu s návrhmi ďalších výstupov predstavia realizátori projektu zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Global Water Partnerschip – Central and Eastern Europe na Druhom dialógu o národnej politike a zapoja zúčastnených do diskusie o nich a ich aplikovateľnosti v každodennej praxi.

Projekt FramWat je spolufinancovaný z Interreg Central Europe, ktorého národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Participuje na ňom 9 organizácií zo šiestich krajín strednej Európy a cieľom projektu je posilniť spoločný regionálny rámec pre zmiernenie následkov povodní, sucha a znečistenia zvýšením absorpčnej kapacity krajiny. Práve prírode blízke (malé) opatrenia na zadržiavanie vody v krajine a ich systematický návrh ponúkajú možnosť, ako absorpčnú kapacitu krajiny zvýšiť. Viac informácií o projekte je možné nájsť na: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html.

Správu zo Second Regional Round Table, ktorý sa uskutočnil dňa 21. mája 2019 za účasti predstaviteľov Poľska, Rakúska a Slovenska v anglickom jazyku nájdete na: https://www.svp.sk/sk/second-round-table-framwat-bratislava/.

Informácie o priebehu Prvého národného dialógu projektu FramWat, ktorý sa uskutočnil dňa 10. mája 2018 v Banskej Bystrici vrátane prezentácií, si môžete pozrieť na: https://www.svp.sk/sk/narodny-dialog-k-projektu-framwat-banska-bystrica/.


Skočiť na hlavné menu