Úrad vlády SR ponúka záujemcom súhrnné a aktuálne informácie o možnostiach čerpať fondy a granty


Dátum: 26.03.2019

Obrázok k aktualite Úrad vlády SR ponúka záujemcom súhrnné a aktuálne informácie o možnostiach čerpať fondy a granty
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi organizuje na jar 2019 sériu troch podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach.

Na podujatiach budú prezentované programy ako Interreg Dunajský nadnárodný program, Interreg Central Europe, Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, ERAZMUS, Visegrad Fund, Programy cezhraničnej spolupráce, Interact, Espon, Urbact, Creative Europe a ďalšie.

Podujatia sa uskutočnia v týchto časoch a termínoch:

      štvrtok, 4. apríla od 09.00 h v Banskej Bystrici, v aule Fakulty politických vied a 
      medzinárodných vzťahov UMP – podujatie sa uskutoční v spolupráci s Centrom
      vedecko-technických informácií SR
      pondelok, 15. apríla od 09.00 h v Bratislave, v hoteli ÚZ Bôrik
      piatok, 7. júna od 09.00 h v Košiciach, v aule Technickej univerzity
      

Podujatia sú určené pre zástupcov samosprávy, výskumnej či akademickej sféry, verejného a neziskového sektora, aj podnikateľom a pod. Združenie miest a obcí Slovenska na nich predstaví aj výsledky prieskumu o využívaní finančných prostriedkov EÚ samosprávami. Súčasťou podujatia budú aj prezentácie úspešne realizovaných projektov.

Záujemcovia o podujatia sa môžu registrovať na: jan.pangrac@vlada.gov.sk
Skočiť na hlavné menu