Úrad vlády SR organizuje Národný informačný deň o nových možnostiach v Dunajskom nadnárodnom programe


Dátum: 20.02.2017

Obrázok k aktualite Úrad vlády SR organizuje Národný informačný deň o nových možnostiach v Dunajskom nadnárodnom programe
Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod INTERREGu - Dunajského nadnárodného programu, organizuje pre všetkých záujemcov seminár spojený s diskusiou s názvom Národný informačný deň. Uskutoční sa v pondelok 20. februára od 10.00 hodiny v hoteli Bôrik v Bratislave.  Národný informačný deň ponúkne kompletné informácie o Dunajskom nadnárodnom programe, jeho cieľoch, ale najmä o blížiacom sa vyhlásení v poradí 2. výzvy na čerpanie finančnej podpory pre nové projekty, ktorá za zdroje ERDF predstavuje sumu cca 50,83 mil. eur. Účasť prisľúbili aj realizátori projektov z 1. výzvy, ktorí môžu - najmä počas diskusie - poskytnúť ostatným účastníkom seminára cenné skúsenosti.

Výzva sa bude týkať troch prioritných oblastí programu, ktorými sú: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre a Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región. Pôjde napríklad o podporu inovatívnych systémov na zvýšenie kompetentnosti zamestnancov v podnikaní, lepšie plnenie sociálnych potrieb a služieb, o efektívne prístupy k zachovaniu, obnove a manažmentu biokoridorov a mokradí nadnárodného významu. Výzva sa bude týkať aj sféry integrovaných prístupov k rozvoju manažmentu povodia Dunaja na zlepšenie vodného hospodárstva a predchádzanie vzniku povodní či pripravenosti civilnej ochrany a verejných orgánov v krízových situáciách. O financie sa budú môcť uchádzať aj projekty prinášajúce zlepšenia v energetickej bezpečnosti či efektívnosti, napríklad vyvíjaním skladovacích a distribučných riešení aj v súvislosti s využívaním energie z obnoviteľných zdrojov.
     
Informácie o Dunajskom nadnárodnom programe, výzvach, projektoch, ako aj o programe Národného informačného dňa spolu s relevantnými kontaktmi sú zverejnené na: www.danube.vlada.gov.sk .
    
Vstup médií na podujatie je voľný.

 
Skočiť na hlavné menu