Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bude mať nový komplexný informačný systém


Dátum: 30.03.2020

Obrázok k aktualite Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bude mať nový komplexný informačný systém
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bude mať nový komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory. Úrad už v tejto súvislosti vyhlásil verejnú súťaž v predpokladanej hodnote takmer 6,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). „Predmetom diela je dodávka komplexného informačného systému riadenia výkonnosti a podpory pre informačnú podporu a následnú optimalizáciu riadiacich a podporných procesov na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,“ uvádza sa v oznámení zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Riadiace procesy zahŕňajú strategické plánovanie, rozpočet a kontroling a programové riadenie. Podporné procesy zase IT manažment a prevádzku, ľudské zdroje a správu financií a aktív. „Dôvodom realizácie projektu je snaha výrazne zlepšiť riadenie samotného úradu (následne však aj centrálne riadenie informatizácie verejnej správy, agendu kyberbezpečnosti ako aj agendy jednotného digitálneho trhu) s cieľom zvýšenia transparentnosti a efektívnosti investícií z verejných zdrojov tak, aby sa maximalizovali benefity pre slovenských občanov a podnikateľov,“ informuje úrad.

Projekt bude hradený z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 27. apríla tohto roku, o víťazovi rozhodne ponúknutá cena. Zákazka nie je rozdelená časti, čo úrad odôvodňuje tým, že výsledok poskytnutých služieb má byť komplexný informačný systém, ktorého aktivity a funkcionality sú obsahovo previazané. "Jednotlivé moduly, resp. procesy a etapy realizácie predmetu zákazky spolu úzko súvisia, resp. na seba nadväzujú. Nie je možné, aby jednu etapu realizoval iný hospodársky subjekt, ako nasledujúcu etapu, nakoľko uvedené by spôsobilo predraženie a sklz v časovom harmonograme," konštatuje úrad.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu