Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bude koordinovať aj nástroje podpory EÚ


Dátum: 17.01.2018

Obrázok k aktualite  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bude koordinovať aj nástroje podpory EÚ
Koordinácia na národnej úrovni tak bude zabezpečovaná z jedného miesta v rámci štruktúr a kapacít úradu vicepremiéra. Vyplýva to z návrhu Koordinácie nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v SR, ktorý schválila vláda.

 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý v súčasnom programovom období 2014 - 2020 zodpovedá za koordináciu a riadenie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), rozšíri svoje súčasné kompetencie aj o koordináciu nástrojov podpory Európskej únie. Koordinácia na národnej úrovni tak bude zabezpečovaná z jedného miesta v rámci štruktúr a kapacít úradu vicepremiéra. Vyplýva to z návrhu Koordinácie nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v SR, ktorý v stredu schválila vláda. Materiál na rokovanie kabinetu predložil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

"Na základe neformálnych diskusií o viacročnom finančnom rámci a podpore zo zdrojov EÚ po roku 2020 je možné očakávať zvýšenie významu programov zameraných na medzinárodnú spoluprácu a tvorbu sietí excelentnosti v EÚ. To bude znamenať aj posilnenie finančných alokácií v prospech finančných nástrojov EÚ," informoval úrad vicepremiéra v spomínanom dokumente. Z tohto dôvodu je v záujme Slovenska pripraviť čo najskôr efektívnu a účinnú koordináciu využívania aj nástrojov podpory EÚ na národnej úrovni už v terajšom programovom období 2014 - 2020.

Činnosť pracovnej skupiny na úrade vicepremiéra pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi európskymi fondmi a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR sa rozšíri aj o sledovanie rozsahu, kvality a relevantnosti služieb zodpovedných štruktúr pre nástroje podpory EÚ. "Prostredníctvom pracovnej skupiny sa tak výrazne zjednoduší a posilní proces koordinácie medzi operačnými programami EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ," uviedol úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

V rámci pracovnej skupiny vznikne osobitná odborná komisia zložená len zo zástupcov zodpovedných za nástroje podpory EÚ. Pracovná skupina bude schvaľovať tzv. Hodnotiacu správu za príslušný rok. Bude zahŕňať informácie o zmenách v harmonogramoch výziev, synergiách, intervenciách medzi programami EÚ a ostatnými nástrojmi podpory EÚ, identifikácii nedostatkov a návrhoch príslušných opatrení na zlepšenie celkovej koordinácie nástrojov podpory EÚ. Hodnotiaca správa sa bude predkladať na rokovanie vlády ako informácia.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu