ÚPVII vyhlásil súťaž na informačný systém riadenia IT aktív


Dátum: 23.03.2020

Obrázok k aktualite ÚPVII vyhlásil súťaž na informačný systém riadenia IT aktív
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil verejnú súťaž na informačný systém riadenia IT aktív a poradenské služby v oblasti optimalizácie IT aktív za takmer 14,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazka bude financovaná zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ponuky jednotlivých záujemcov sa budú otvárať 22. apríla tohto roka, cena pritom nebude jediným kritériom výberu. Zmluva sa s víťazom súťaže uzatvorí na dobu určitú, a to na 48 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.
Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predmetom zákazky je implementácia, podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému pre riadenie IT aktív v prostredí vládneho cloudu a poradenské služby v oblasti zefektívňovania riadenia IT aktív vo verejnej správe. Ich súčasťou bude kontrola, optimalizácia, štandardizácia a centralizácia schvaľovania využitia a nákupu IT hardvérových a softvérových aktív v rámci vybraných orgánov verejnej moci, čím sa podľa úradu významne prispeje k znižovaniu nákladov na IT aktíva vo verejnej správe.
Záujemcovia môžu predložiť ponuku len na celý predmet zákazky. "Realizáciou zákazky sa vytvoria nové schopnosti, prostredníctvom ktorých bude možné efektívne riadiť IT aktíva vo verejnom sektore. Informačný systém riadenia IT aktív bude postavený ako jeden informačný systém s distribuovanými agentmi zberu údajov, resp. koncovými skenovacími nástrojmi a nie je možné, aby služby implementácie a prevádzky poskytovali rôzni dodávatelia," argumentuje úrad. Akákoľvek zmena systému má podľa neho dopad na jeho fungovanie a po zásahu tretej osoby do systému by nebolo možné zo strany dodávateľa poskytnúť záruku na dodané zmeny.​
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu