ÚPVII: Úspora takmer 7,3 milióna eur a stiahnutých viac ako 473-tisíc potvrdení. Aj to je OverSi a zákon proti byrokracii v praxi


Dátum: 18.10.2019

Obrázok k aktualite ÚPVII: Úspora takmer 7,3 milióna eur a stiahnutých viac ako 473-tisíc potvrdení. Aj to je OverSi a zákon proti byrokracii v praxi
Portálu OverSi stačilo iba trinásť mesiacov na to, aby ľuďom v peňaženkách zostalo takmer 5,5 milióna eur a úrady si elektronicky stiahli viac ako 348- tisíc výpisov. V rámci systému DCOM si mestá a obce stiahli viac ako 124-tisíc výpisov s úsporou presahujúcou 1,7 milióna eur. Zákon proti byrokracii tak občanom ušetril takmer 7,3 milióna eur a stiahnutých bolo viac ako 473-tisíc výpisov. Tie tak občania nemuseli nosiť na úrady  v papierovej podobe.

Najaktuálnejšou témou posledných dvoch mesiacov boli potvrdenia o návšteve školy. A to ani nie čo sa týka počtu ich stiahnutí zo strany úradov, ale najmä zo strany rodičov, pre ktorých sa  doteraz začiatok školského roka niesol v znamení nosenia papierových potvrdení pre dokladovanie nároku na sirotské dôchodky, či prídavky na deti.

„Počas mesiaca september a október si úrady cez OverSi stiahli 4 226 potvrdení o návšteve školy a ďalšie desaťtisíce týchto potvrdení si overili priamou integráciou medzi systémami“, hovorí vicepremiér Richard Raši a dodáva: „Nezaostávali však, čo sa týka počtu stiahnutí za posledné dva mesiace, ani výpisy z registra právnických osôb v počte 36 107 kusov, 23 047 výpisov z listu vlastníctva a viac ako 2 100 výpisov z registra trestov.“

Celkovo si úrady od spustenia portálu OverSi, teda za posledných trinásť mesiacov, stiahli 348 758 výpisov. Občania tak ušetrili na správnych poplatkoch i čase, ktorý venovali inej činnosti 5 486 782,40 eur. Prostredníctvom systému DCOM si mestá a obce stiahli z výkonu verejnej moci 124 893 výpisov a občania tak ušetrili 1 798 459,20 eur.
Zákon proti byrokracii a napĺňanie princípu „Jedenkrát a dosť“ pomáha občanom výrazne usporiť financie nielen na správnych poplatkoch, ale aj ich čas.

„Mesačne sa v priemere vydá 22 500 výpisov z obchodného či živnostenského registra, 10 200  výpisov z listu vlastníctva, či 890 výpisov z registra trestov. Takže vo všetkých týchto prípadoch spolu úradníci komunikujú elektronicky, vymieňajú si dáta a už nemusia viac robiť z ľudí poštárov,“ uzatvára Raši.

Portál OverSi získal aj cenu ITAPA 2018 ako najlepší projekt digitalizácie. Hodnotený je vysoko zo strany odbornej i laickej verejnosti.  

Skočiť na hlavné menu