ÚPVII sa zmení na ministerstvo, prevezme aj agendu regionálneho rozvoja


Dátum: 11.05.2020

Obrázok k aktualite ÚPVII sa zmení na ministerstvo, prevezme aj agendu regionálneho rozvoja
Na Slovensku sa zriadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vznikne transformáciou súčasného Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Návrh zákona o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy v pondelok schválila vláda. Odobrila tiež návrh na skrátené legislatívne konanie.
      Ministerstvo má prevziať pôsobnosť ÚPVII a do jeho pôsobnosti sa má presunúť aj oblasť regionálneho rozvoja, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. "Cieľom týchto zmien je centralizácia a koncentrácia agendy regionálneho rozvoja a eurofondov na jedno ministerstvo s cieľom zlepšenia koordinácie regionálneho rozvoja, optimalizácie implementačnej štruktúry riadenia eurofondov, posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia," konštatuje sa v dôvodovej správe.
      Podpredsedovi vlády by sa tak mal podľa dôvodovej správy zároveň vytvoriť právny rámec, aby mohol v oblasti legislatívy plniť úlohy súvisiace s usmerňovaním a koordinovaním plnenia úloh, vykonávať posúdenia interných a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami či ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Rovnako tak by mal vykonávať napríklad aj posúdenia interných a externých právnych služieb a právneho zastúpenia.
      Cieľom návrhu zákona je súčasne zveriť do pôsobnosti Úradu vlády SR zabezpečovanie plánovania v oblasti investícií a strategického plánovania a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca a kontroly jeho implementácie.
      Pre prechod pôsobnosti zanikajúceho ÚPVII na nové ministerstvo sa navrhuje účinnosť 1. júla. Presun pôsobnosti v oblasti regionálneho rozvoja z agrorezortu na MIRRI by mal nadobudnúť účinnosť 1. októbra.
 
Zdroj : TASR​
 

Skočiť na hlavné menu