ÚPVII pokračuje v boji proti podvodom pri implementácii eurofondov


Dátum: 04.03.2019

Obrázok k aktualite ÚPVII pokračuje v boji proti podvodom pri implementácii eurofondov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) úspešne pokračuje v boji proti podvodom pri implementácii fondov Európskej únie. V súvislosti so spoluprácou medzi ÚPVII a OECD sa uskutočnila tretia misia, ktorej hlavným cieľom bolo oboznámiť OECD s postupmi pri riadení rizík, ktoré sú spojené s podvodmi v prostredí riadiacich orgánov.

Podujatie v rámci projektu medzinárodnej spolupráce s názvom „Od stratégie k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov Európskej únie na Slovensku“ sa konalo v dňoch od 27. februára do 1. marca.

Hlavnou témou trojdňovej misie bolo oboznámenie zástupcov OECD o zastavení rizík, ktoré sú spojené s podvodmi v prostredí riadiacich orgánov na Slovensku. Zároveň sa počas troch dní diskutovalo aj o kľúčových prvkoch na zlepšenie hodnotenia a monitorovania rizík spojených s podvodmi. Podujatie je súčasťou aktivít vyplývajúcich z memoranda, ktoré podpísal podpredseda SR pre investície a informatizáciu Richard Raši so zástupkyňou generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi.

Očakáva sa, že výstupom projektu medzinárodnej spolupráce bude stratégia spolu s akčným plánom ako hlavným strategickým dokumentom v oblasti boja s korupciou a podvodmi pri implementácii fondov Európskej únie.

Plánujú sa aj konkrétne opatrenia, vďaka ktorým sa zlepší súčasný stav. Hlavným cieľom zavedenia týchto opatrení bude zásadný vplyv na kvalitu implementácie aj v programovom období po roku 2020. Predpokladá sa, že stratégia by mohla byť hotová do júla tohto roka.


Skočiť na hlavné menu