ÚPV uviedol do prevádzky nový integrovaný informačný systém


Dátum: 10.04.2017

Obrázok k aktualite ÚPV uviedol do prevádzky nový integrovaný informačný systém
Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR v rámci projektu Elektronické služby (ES) ÚPV SR uviedol do prevádzky nový integrovaný informačný systém. Verejnosť môže využívať elektronické služby prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb www.slovensko.sk a webovej stránky Úradu priemyselného vlastníctva SR. V rámci tohto projektu možno využívať 29 elektronických služieb, ktoré sa týkajú konaní a zverejňovania údajov o priemyselných právach.
      
ÚPV SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva a vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike. Za rok 2016 bolo na ÚPV SR podaných 4032 prihlášok.
      
Uvedenie ES ÚPV do prevádzky umožňuje podávať prihlášky, dokumenty a žiadosti ku konaniam o priemyselných právach elektronicky, pričom pre osem oblastí priemyselných práv bolo vytvorených 327 nových elektronických formulárov. Umožňuje to sofistikované vypĺňanie údajov a podporuje automatizované spracovávanie dát na ÚPV SR. Zasielanie elektronických formulárov a prijímanie úradných dokumentov je realizované prostredníctvom elektronických schránok prihlasovateľov.
      
Ako úrad informoval TASR, verejnosť môže od marca využívať modul Webregistre, ktorý slúži na sprístupňovanie vybraných údajov z registrov práv priemyselného vlastníctva a obsahuje rozšírenú ponuku zverejnených údajov pri zápise ochranných známok, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov a pri udeľovaní patentov a európskych patentov.
      
Zmyslom a účelom portálu je zabezpečiť používateľsky jednoduché a prehľadné vyhľadávanie v registroch, zobrazenie výsledkov vyhľadávania a prístup k detailom prihlášok.

Národný projekt: Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR bol financovaný v  rámci Operačného programu Informatizácia.

 Zdroj: TASR

 
Skočiť na hlavné menu