Úprava verejného priestranstva v obci Varechovce


Dátum: 16.12.2019

Obrázok k aktualite Úprava verejného priestranstva v obci Varechovce
Prijímateľ :Názov Obec Varechovce Sídlo Varechovce 62, 09023
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
varec1
Časový rámec realizácie projektu :
Začiatok realizácie aktivít projektu:17.07.2017
Ukončenie realizácie aktivít projektu 01.10.2018

Výdavky projektu v EUR
Celkové oprávnené výdavky 38514,00
Z toho NFP 34027,02
varec
Predmetom projektu bola úprava verejného priestranstva, voľne prístupného na ploche, ktorá je situovaná v centrálnej časti obce Varechovce. Úprava verejného priestranstva sa realizovala na obecnej parcele hneď vedľa budovy obecného úradu. Na priestranstve, ktoré je predmetom úpravy boli situované prvky určené nielen obyvateľom, ale aj návštevníkom obce Varechovce za účelom zatraktívnenia centrálnej časti obce a upevňovania medziľudských vzťahov. Súčasťou úpravy verejného priestranstva bola aj inštalácia mobiliáru – ako lavičky a smetné nádoby, čím sa dosiahla komplexnosť služieb oddychovej zóny. Cieľom okrem iného bolo aj vytvorenie priestoru, ktorý obyvateľom a návštevníkom poskytuje miesto pre oddych a voľnočasové aktivity.

Skočiť na hlavné menu