Upozornenie! Metodický pokyn CKO č. 23, verzia 5


Dátum: 30.03.2020

Obrázok k aktualite Upozornenie! Metodický pokyn CKO č. 23, verzia 5
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. b) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov aktualizoval a vydal centrálny koordinačný orgán nasledovný metodický pokyn: Metodický pokyn CKO č. 23, verzia 5 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020 .
Metodický pokyn CKO nadobudne účinnosť 30.4.2020 a je zverejnený na webovom sídle - https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
 
Skočiť na hlavné menu