Ukončenie druhej výzvy na predkladanie projektov


06.07.2017
Obrázok k akcií Ukončenie druhej výzvy na predkladanie projektov
V rámci druhej výzvy Dunajského nadnárodného programu, ktorá bola otvorená od 9. mája do 6. júna 2017, bolo celkovo preložených 127 projektových žiadostí. Slovenskí projektoví partneri sú zastúpení v 46 projektoch a ich celkový počet je 60, z toho v piatich projektoch vystupuje organizácia zo Slovenskej republiky ako vedúci žiadateľ.  V mesiacoch júl – december 2017 bude prebiehať formálne a kvalitatívne posudzovanie predložených projektov. Indikatívny termín zasadnutia Monitorovacieho výboru programu, na ktorom sa budú schvaľovať predložené projekty, je  december 2017 alebo január 2018. 

Skočiť na hlavné menu