UKF sa bude podieľať na rozsiahlom medzinárodnom programe Horizon 2020


Dátum: 16.03.2021

Obrázok k aktualite UKF sa bude podieľať na rozsiahlom medzinárodnom programe Horizon 2020
Vedeckí pracovníci Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa zapoja do medzinárodného programu Horizon 2020. Ide o najväčší výskumný a inovačný program EÚ.

UKF sa stala jedným z partnerov, ktorý získal grant v rámci konzorcia 39 partnerov zo 14 krajín Európy a z Izreala. Do projektu s názvom BISON (Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transport Networks) sú zapojení štyria vedecko-pedagogickí pracovníci a doktorand z Fakulty prírodných vied UKF. „Na riešení projektu sa budú podieľať i odborníci zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a Štátnej ochrany prírody SR. Objem získaných finančných prostriedkov pre UKF predstavuje takmer 28.550 eur,“ uviedla referentka pre komunikáciu v rámci projektu BISON Jana Nozdrovická.

Cieľom projektu bude v období od 1. januára 2021 do júna 2023 hľadať spôsoby spojenia biodiverzity s rozvojom dopravy, ktorá zahŕňa cesty, železnice, vodné cesty, letiská, prístavy alebo energetické siete. „V Európe je naliehavá potreba vybudovania dopravnej infraštruktúry, ktorá je pre biodiverzitu udržateľnejšia, a zároveň je potrebné zabezpečiť jej spoľahlivosť a efektívnosť,“ dodala Nozdrovická.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu