Účinnosť zákona č. 461/2019


Dátum: 27.12.2019

Obrázok k aktualite Účinnosť zákona č. 461/2019
Dnes nadobudol účinnosť zákon č. 461/2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

link na zákon č. 461/2019 (znenie novely)
link na zákon č. 292/2014 (konsolidovaná verzia)
 
Skočiť na hlavné menu