Tunel Ovčiarsko pri Žiline je prerazený


Dátum: 29.04.2016

Obrázok k aktualite Tunel Ovčiarsko pri Žiline je prerazený
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely sa dnes zúčastnil na finálnom prerazení tunela Ovčiarsko. Tento tunel je súčasťou diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, ktorý tvorí súčasť budovaného južného obchvatu Žiliny.

 „Najintenzívnejšia výstavba v rámci slovenských diaľnic prebieha v súčasnosti práve v žilinskom regióne. Dokončenie úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je plánované na rok 2018. Verím, že obyvatelia Žiliny pocítia odľahčenie preťaženej dopravy vo svojom meste,“ povedal počas slávnostnej prerážky tunela minister R. Brecely. V súčasnom období sa plynulou diaľnicou dostanú vodiči z Bratislavy až po Hričovské Podhradie. Stavebné práce v Žilinskom kraji prebiehajú na viacerých diaľničných úsekoch D1 a D3.
Na úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka sa pripojí privádzač Lietavská Lúčka, ktorého výstavba by sa mala začať už tento rok a dokončenie je plánované v roku 2018. Južný obchvat Žiliny bude finálne dokončený až po dostavbe nadväzujúceho úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, ktorý má byť odovzdaný do prevádzky koncom roka 2019. 
Diaľničný úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je jeden z najťažších, ktorý bude z veľkej časti vedený nadzemnými estakádami a v dvoch tuneloch (Ovčiarsko, Žilina). Projekt je fázovaný, pričom 1. fáza projektu bola zrealizovaná a financovaná z Operačného programu Doprava 2007 - 2013. Druhá fáza projektu bude financovaná z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020. Náklady na úsek sú podľa zmluvy o dielo 427 miliónov eur bez DPH.
Technický popis projektu:
Južný obchvat Žiliny ma od Hričovského Podhradia po Lietavskú Lúčku celkovú dĺžku 11,32 kilometra. Úsek sa začína v Hričovskom Podhradí v križovatke diaľnic D1 a D3. Trasa je navrhnutá po estakáde, ktorá križuje železničnú trať ŽSR Bratislava – Žilina a cestu I/18. Následne vchádza do tunela Ovčiarsko. Po vyústení z východného portálu tunela sa diaľnica dostáva do Žilinskej kotliny, ktorou prechádza južne od obce Bitarová, križuje cestu III/5183 a vstupuje do širokého údolia Bitarovského potoka. Morfologický výbežok Dúbravy prekonáva diaľnica tunelom Žilina, za ktorým sa dostáva do doliny Rajčianky. V tomto úseku je diaľnica vedená po estakáde medzi Lietavskou Lúčkou a žilinskou Bytčicou. Úsek sa  končí v mieste napojenia na plánovanú križovatku Lietavská Lúčka a v nej na privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Od tejto križovatky sa už začína ďalší úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové.
 
Skočiť na hlavné menu