TTSK: Začal s modernizáciou cesty pri Dolných Orešanoch v dĺžke 5,7 kilometra


Dátum: 18.04.2023

Obrázok k aktualite TTSK: Začal s modernizáciou cesty pri Dolných Orešanoch v dĺžke 5,7 kilometra
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začal komplexnú rekonštrukciu cesty II/502 od hranice Bratislavského a Trnavského kraja cez Dolné Orešany až po začiatok obce Horné Orešany.

Modernizácia 5,7 kilometra dlhého úseku si vyžiada úplnú uzáveru pre všetky vozidlá a bude rozdelená na dve etapy. TTSK na tento projekt získal nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 4,1 milióna eur. Stavebné práce zrealizuje spoločnosť Skanska, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní so sumou 3,6 milióna eur a práce bude vykonávať maximálne osem mesiacov.

"Minulý mesiac sme začali s komplexnou rekonštrukciou mosta cez potok Parná v obci Horné Orešany, na ktorý sme vyčlenili financie z krajského rozpočtu. S modernizáciou infraštruktúry v tomto regióne pokračujeme a púšťame sa do obnovy dôležitého dopravného ťahu," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

"V rámci celého projektu sa bude rekonštruovať vozovka, pričom v extraviláne dôjde k jej rozšíreniu po oboch stranách. "Na úseku budú vymenené priepusty spolu s úpravou krajníc," informoval za zhotoviteľa, ktorým je spoločnosť Skanska, oblastný manažér Marek Štancel. Súčasťou rekonštrukcie je aj zriadenie priechodov pre chodcov s bezbariérovou úpravou, vodorovným značením s protišmykovou úpravou, a tiež úprava existujúcich nástupíšť autobusových zastávok. "V intraviláne obce budú nainštalované merače rýchlosti s elektronickými panelmi a pri vstupe do obce budú zrealizované optické psychologické brzdy," povedal predseda TTSK.

"Na začatie rekonštrukcie sme čakali šesť rokov. Rekonštrukcia si vyžaduje úplnú dopravnú uzáveru a preto chcem poprosiť obyvateľov o trpezlivosť. Pripravené sú obchádzkové trasy a prispôsobili sme aj dopravnú obslužnosť prímestskými autobusmi," doplnila starostka obce Dolné Orešany Juliana Belicová.

Stavebné práce budú rozdelené na etapy, pričom jednotlivé úseky budú odovzdávané do užívania postupne. V rámci prvej etapy prejde modernizáciou časť od hranice Trnavského a Bratislavského kraja po križovatku v centre Dolných Orešian. Úsek bude rekonštruovaný za plnej dopravnej uzávery približne do polovice júla, pričom obchádzková trasa pre osobnú a autobusovú dopravu vedie obojsmerne medzi Doľanmi, Dlhou a Košolnou

V druhej etape bude rovnako za úplnej uzávery zmodernizovaný úsek od spomenutej križovatky v Dolných Orešanoch po začiatok obce Horné Orešany. Osobná doprava bude odklonená cez Košolnú a Suchú nad Parnou, autobusy budú rekonštruovaný úsek obchádzať po miestnej účelovej komunikácii, ktorú upravila Správa a údržba ciest TTSK. Tranzitná nákladná doprava bude počas obidvoch etáp odklonená v Modre smerom na Budmerice, Ružindol a Trnavu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu