TTSK: Rada partnerstva schválila svoj štatút


Dátum: 27.12.2020

Obrázok k aktualite TTSK: Rada partnerstva schválila svoj štatút
Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na roky 2021 - 2027 schválila štatút, ktorý definuje jej pôsobnosť. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.

V porovnaní so súčasným programovým obdobím bude mať rada, ktorá je regionálnou platformou územnej spolupráce sociálno-ekonomických partnerov, posilnené postavenie. "V novom programovom období budeme mať jednoduchší prístup k financovaniu rozvojových potrieb zo zdrojov Európskej únie. Vítame zmenu smerom ku komplexnému prístupu k zásadným prioritám územia. Máme jedinečnú príležitosť konečne využiť eurofondy naplno tak, aby sa dostali do všetkých kútov kraja. S týmto cieľom sme radu partnerstva vytvorili participatívne a zdola," uviedol predseda rady partnerstva a TTSK Jozef Viskupič.

Kreovaniu rady partnerstva a jej štatútu predchádzali rokovania a konzultácie na expertnej a politickej úrovni. Okrem iných samosprávny kraj zorganizoval sériu videokonferencií so starostami, primátormi a zástupcami regionálnych združení miest a obcí. "Chceme, aby rada partnerstva nebola orgánom len pro forma. Preto presadzujeme regionálnu pôsobnosť kancelárií, ktoré by nemali byť len prstami centrálnej moci. Takto budú európske peniaze určené pre regióny v gescii obcí, miest a krajov. Tým prispejeme k zrýchleniu a zefektívneniu čerpania eurofondov. Neželáme si scenár, v ktorom na konci programového obdobia bolo vyčerpaných len 40 percent z alokácie," doplnil Viskupič.

Rada partnerstva má vyše 100 členov, ktorí sú rozdelení do piatich komôr – regionálnej samosprávy, miestnej územnej samosprávy, sociálno-ekonomických partnerov, štátnej správy a udržateľného mestského rozvoja.

Do konca tohto roka bude Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predložená vstupná správa na spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2021 - 2027, ktorá bude definovať strategický rámec rozvoja kraja. V januári by mala byť predmetom rokovania krajského zastupiteľstva a rady partnerstva. Štatút rady partnerstva bude zverejnený na webe samosprávneho kraja.​

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu