TTSK podporí projekty nových cyklotrás pri Trnave a Dunajskom Klátove


Dátum: 20.09.2022

Obrázok k aktualite TTSK podporí projekty nových cyklotrás pri Trnave a Dunajskom Klátove

Trnavský samosprávny kraj bude spolufinancovať prvú etapu cyklistického prepojenia Bohdanoviec nad Trnavou a Špačiniec, ako aj dobudovanie cyklotrasy popri Klátovskom ramene Malého Dunaja. Župa na rozvoj cyklistickej infraštruktúry v extravilánoch obcí poskytne z Fondu na rozvoj Trnavského kraja 147-tisíc eur.

„Na našu cyklovýzvu zareagovali dve združenia obcí, ktoré majú schválené eurofondové projekty. Finančne im pomôže pokryť náklady na povinnú spoluúčasť. Vznikne tak cyklistické prepojenie medzi Špačincami a Bohdanovcami nad Trnavou, na ktoré v budúcnosti nadviaže cyklotrasa z Trnavy. Na Žitnom ostrove sa dobudujú chýbajúce úseky cyklotrás v celkovej dĺžke 9,7 kilometra. Spoja Dunajský Klátov, Dvorníky, Kútniky, Okoč, Povodu, Topoľníky a Vrakúň, povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

So žiadosťami o spolufinancovanie sa prihlásilo Združenie obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT), ktoré župa podporila sumou 68-tisíc eur. Združeniu obcí Mikroregiónu Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség župa poskytne 79-tisíc eur. Prostriedky sú určené na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov, ktoré vznikli medzi januárom a novembrom tohto roka. Zmluvy boli v priebehu septembra podpísané v Bohdanovciach nad Trnavou a Dunajskom Klátove za účasti starostov zainteresovaných obcí.

O župné spolufinancovanie sa mohli uchádzať obce a združenia obcí na území kraja, ktoré majú schválené projekty v zmysle vybraných výziev Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy.

„Zo záverov unikátnej Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom kraji, ktorú sme pripravili na základe dát v spolupráci s občianskym združením Cyklokoalícia, vyplýva potreba koncentrovať výstavbu cyklistickej infraštruktúry v blízkosti sídel. To spĺňajú oba podporené projekty. Spolufinancovaním takýchto projektov rozširujeme naše aktivity v oblasti cyklodopravy, ktorej sa venujeme komplexne. Okrem výstavby sa venujeme aj príprave a napĺňaniu strategických materiálov, doplnkovej infraštruktúre, značeniu či vzdelávaniu,“ informovala cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová.

Mesto Trnava pripravuje napojenie lokality Štrky na cyklotrasu Bohdanovce nad Trnavou – Špačince. Ako dodal župan Viskupič, „cyklotrasa bude pokračovať až do Malých Karpát. Župa aktuálne spracováva projektovú dokumentáciu na úsek medzi Klčovanmi, Bolerázom a Smolenicami.“

Župa realizuje aj vlastné projekty výstavby cyklotrás, pričom veľkú časť z nich spolufinancuje z eurofondov. Od roku 2018 ide o deväť projektov na výstavbu 35 kilometrov cyklotrás v hodnote viac ako 8,2 milióna eur. Niektoré z týchto úsekov sú už zrealizované iné sú vo fáze výberu zhotoviteľa stavebných prác.

Koncom mája tohto roka otvoril kraj 3,6-kilometrový úsek Vážskej cyklomagistrály od hranice Trenčianskeho s Trnavským krajom po Železný most v Piešťanoch. Aktuálne sa realizuje výstavba 1,7-kilometrového úseku medzi Sereďou a Šúrovcami. Na Záhorí župa začne s výstavbou úsekov Moravskej cyklomagistrály medzi Baťovým kanálom v Skalici a Holíčom v dĺžke 6,1 kilometra. Kraj má schválené spolufinancovanie aj na projekt dvoch cyklotrás medzi Brodským a slovensko-rakúskou hranicou v celkovej dĺžke 10,9 kilometra. Neďalekú lávku medzi Kopčanmi a Mikulčicami, ktorú s obľubou využívajú cyklisti, sme otvárali už pred tromi rokmi. Z vlastného rozpočtu trnavská župa postaví napríklad 1,9 kilometra dlhý úsek cyklotrasy medzi Jaslovskými Bohunicami a atómovou elektrárňou.


Skočiť na hlavné menu