TTSK dokončuje výstavbu rodinných domov v ZSS v Okoči


Dátum: 14.08.2023

Obrázok k aktualite TTSK dokončuje výstavbu rodinných domov v ZSS v Okoči
Trnavský samosprávny kraj je pred dokončením výstavby nových bezbariérových nízkoenergetických rodinných domov, v ktorých vytvorí až 60 miest pre prijímateľov sociálnej služby v prirodzenom prostredí. Stavebné práce sú v celkovej hodnote viac ako 3,2 mil. eur, na ktoré župa získala príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

„Náš ambiciózny projekt deinštitucionalizácie, teda prechodu z inštitucionálnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti smeruje do finále. Aj týmto spôsobom vytvoríme rodinné prostredie klientom župných zariadení a budeme im poskytovať sociálne služby rešpektujúc ich individuálne potreby a sociálne väzby. Vďaka desiatim samostatným bytovým jednotkám v Okoči-Opatovskom Sokolci a Topoľníkoch získa až 60 prijímateľov väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote. Aktuálne sú dokončené tri stavebné objekty, na ktorých už bolo začaté preberacie konanie,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že dva sa nachádzajú v Okoči a jeden v Opatovskom Sokolci. Na zvyšných dvoch objektoch v Okoči a Topoľníkoch sa dokončujú podlahy, prebiehajú tiež dokončovacie práce na vonkajších prístreškoch a záverečné terénne úpravy, ktoré by mali byť hotové do konca leta. V najbližších týždňoch prebehne aj na týchto stavbách preberacie konanie a následne kolaudácia. V súčasnosti sa tiež pripravuje samostatné verejné obstarávanie na kuchynské linky a spotrebiče, ktorými budú jednotlivé bytové jednotky vybavené. Výstavbu rodinných domov zabezpečujú spoločnosti SYTIQ, a. s. a MOSAP, a. s., ktoré vzišli z úspešného verejného obstarávania. Prípravná fáza projektu začala už v roku 2014, kedy boli z rozpočtu kraja zakúpené pozemky a nehnuteľnosti, ako aj budova potrebná na presídlenie administratívy z nevyhovujúcich priestorov v areáli kaštieľa v Okoči.


V nasledujúcich rokoch bola spracovávaná projektová dokumentácia a iné potrebné dokumenty. V procese deinštitucionalizácie je popri zariadení v Okoči ďalších sedem župných zariadení sociálnych služieb, ktoré už majú pripravený transformačný plán. Okrem toho župa v roku 2021 otvorila svoje prvé zariadenie podporovaného bývania v Senici, kde svoj nový domov našlo päť klientok. Minulý rok sa kraju podarilo rozšíriť kapacitu zariadenia o nové priestory pre ďalšie štyri klientky. Deinštitucionalizácia sociálnych služieb znamená prechod z inštitucionálnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti. Ide o zmenu, ktorá sa usiluje o to, aby prijímatelia sociálnych služieb so zdravotným postihnutím mohli tiež žiť vo svojich domovoch a v prirodzenom prostredí ako bežná väčšinová spoločnosť.
Skočiť na hlavné menu