TTSK a Juhomoravský kraj pripravujú nové zoskupenie Veľká Morava


Dátum: 12.12.2021

Obrázok k aktualite TTSK a Juhomoravský kraj pripravujú nové zoskupenie Veľká Morava
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Juhomoravský kraj si pripomínajú 15. výročie uzatvorenia dohody o partnerstve a cezhraničnej spolupráci. Počas tohto obdobia zrealizovali množstvo aktivít a projektov na oboch brehoch rieky Morava v oblastiach vzdelávania, kultúry, ochrany životného prostredia či cestovného ruchu.

"Cezhranične si vymieňame skúsenosti a spoločne rozvíjame prihraničné územie v oboch krajoch. Nedávno sme Juhomoravskému kraju sprostredkovali drevo, ktoré bolo použité na opravu tornádom zničenej strechy na základnej škole v meste Hodonín,“ povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.

„Momentálne pracujeme na vytvorení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Veľká Morava. Pôjde o nový formát spolupráce, ktorý nám otvorí príležitosti na koordinovaný prístup k rozvoju prihraničného územia,“ skonštatoval hajtman Juhomoravského kraja Jan Grolich. Zoskupenie Veľká Morava bude zamerané na realizáciu spolupráce v oblasti infraštruktúry, informačných technológií, regionálneho rozvoja a turizmu, vzdelávania, kultúry a športu, sociálnej oblasti a zdravotníctva, krízového riadenia a cezhraničnej spolupráce.

Jednou z hlavných tém spolupráce krajov je rozvoj cestovného ruchu. Oba kraje sú partnermi Cyrilometodskej cesty, ktorá tento rok získala certifikáciu Rady Európy, a to ako prvá so zameraním na dejiny slovanstva. Nachádzajú sa na nej sakrálne pamiatky, ako sú Kostol Sv. Margity Antiochijskej pri Kopčanoch, bazilika v Šaštíne-Strážach, ale aj žrebčín v Kopčanoch či zámok v Holíči. „Pokračuje naše spoločné úsilie o ochranu spoločensko-historickej hodnoty tohto územia a príprava procesu jeho zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,“ zhodnotil Viskupič.

Medzi archeoparkmi v slovenských Kopčanoch a českých Mikulčiciach obidva kraje spoločne postavili Lávku Veľkej Moravy, ktorá od roku 2019 slúži peším a cyklistom. V oblasti cykloturistiky a cyklodopravy sa venujú aj výstavbe úsekov Moravskej cyklomagistrály a súvisiacej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Spolupráca medzi krajmi je sčasti spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu