TSK plánuje vybudovať cyklochodník v Partizánskom


Dátum: 14.06.2021

Obrázok k aktualite TSK plánuje vybudovať cyklochodník v Partizánskom
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) hľadá cez verejnú súťaž dodávateľa, ktorý zabezpečí výstavbu cyklistického chodníka v Partizánskom. Náklady na prvú etapu cyklotrasy na hornej Nitre odhadol takmer na 890.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), výzvu zverejnil vo vestníku verejného obstarávania.

Cyklotrasa v dĺžke 4,62 kilometra spojí Partizánske a jeho mestskú časť Šimonovany, mala by byť spoločným chodníkom pre cyklistov i chodcov a úplne oddelená od motorovej dopravy.

Náklady na výstavbu chodníka odhadla krajská samospráva na 889.174,75 eura bez DPH, lehotu na predkladanie ponúk určila do 7. júla. Kritériami na výber víťaza verejnej súťaže budú cena a lehota výstavby.

Výstavbu cyklochodníka chce TSK financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové oprávnené výdavky predstavujú viac ako 1,1 milióna eur, nenávratný finančný príspevok je vo výške približne 1,05 milióna eur, pričom TSK by sa mal na financovaní podieľať sumou približne 55.000 eur.

Cyklistický chodník má spájať významné pamiatky niekdajšieho obuvníckeho mesta a viesť má popri korune hrádze rieky Nitra. Samospráva Partizánskeho mala investíciu pôvodne realizovať v rámci cezhraničného projektu, Valašské Meziříčí však pre finančnú náročnosť svojho zámeru od realizácie ustúpilo. Mesto sa neskôr dohodlo s krajskou samosprávou, že projekt zabezpečí TSK.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu