Trnavský samosprávny kraj získal 4 mil. € z eurofondov na rekonštrukciu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči


Dátum: 08.04.2019

Obrázok k aktualite Trnavský samosprávny kraj získal 4 mil. € z eurofondov na rekonštrukciu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči


Župa získala 4 mil. € z eurofondov na rekonštrukciu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči


Na rekonštrukciu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči získal Trnavský samosprávny kraj nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 4 miliónov € z operačného programu IROP. Vytvorí tak 60 miest pre prijímateľov sociálnej služby v rodinnom prostredí. Ide o ďalší krok, ktorým župa podporuje proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení a vytvára prirodzené rodinné prostredie klientom svojich zariadení.

 

„Prostredníctvom eurofondových prostriedkov podporíme výstavbu a rekonštrukciu 5 nízkoenergetických rodinných domov, v ktorých bude poskytovaná sociálna služba v rodinnom prostredí. Realizáciou projektu podporujeme komunitnú starostlivosť v prirodzenom prostredí, čím zvyšujeme kvalitu života a stupeň integrácie našich zdravotne a mentálne postihnutých klientov sociálnych služieb," povedal Jozef Viskupič, trnavský župan

 

V rámci prípravnej fázy projektu TTSK už investoval na tento účel skoro 400 tis. €. Z tohto objemu finančných zdrojov boli zakúpené pozemky, vypracované projektové dokumentácie na výstavbu rodinných objektov, vrátane inžinierskych činností, zameranie stavieb, vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, stanovísk a vyjadrení, finančná analýza projektu a pod.  

Výsledkom celého projektu bude vytvorenie samostatných objektov bývania pre 60 prijímateľov sociálnej služby.


Skočiť na hlavné menu