Trnavský kraj opravil dva cestné úseky na Záhorí. Aj vďaka eurofondom


Dátum: 22.10.2020

Obrázok k aktualite Trnavský kraj opravil dva cestné úseky na Záhorí. Aj vďaka eurofondom
Dva zrekonštruované úseky ciest na Záhorí v okrese Senica odovzdal v stredu do užívania motoristickej verejnosti Trnavský samosprávny kraj. Úsek cesty III/1151 medzi obcami Prietrž a Osuské patrí s dĺžkou 5 kilometrov medzi najdlhšie, ktoré TTSK opravil v tomto roku. So spoluúčasťou eurofondov bola zrealizovaná modernizácia cesty II/581 medzi Podbrančom – časťou Majerníčky a hranicou kraja v smere na Myjavu v Trenčianskom samosprávnom kraji v dĺžke 3,5 kilometra. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

"Pokračujeme v rekonštrukciách ciest druhej a tretej triedy, ktoré máme v správe a ešte pred začiatkom zimnej údržby sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu dvoch dôležitých úsekov na Záhorí. Vďaka transparentnému verejnému obstarávaniu sa nám realizáciu prác podarilo v oboch prípadoch podarilo znížiť na polovicu oproti predpokladu. V prípade cesty pri Prietrži na 618.000 eur a pri Podbranči na 1,5 milióna eur. Takto ušetrené peniaze ponechávame v cestárskom rozpočte a použijeme ich na modernizáciu ďalších úsekov ciest," uviedol Viskupič.

Cesta, na ktorej leží úsek medzi Prietržou a Osuským, slúži okrem spojenia týchto dvoch obcí aj ako obchádzková trasa pre cestu I/51 medzi Senicou a Jablonicou v prípade mimoriadnych udalostí, ako sú dopravné nehody alebo kalamitná situácia. V rámci rekonštrukcie boli odfrézované vrstvy vozovky, pričom boli nahradené novými. V miestach s výrazne prepadnutou vozovkou, ktoré sa nachádzali spolu na dĺžke 900 metrov, bolo vymenené aj podložie. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj dosypanie krajníc vyfrézovaným materiálom i prehĺbenie cestných priekop.

Úsek pri obci Podbranč mal pred rekonštrukciou množstvo výtlkov, sieťové aj priečne trhliny, miestami rozpadnutý povrch a deformované okraje. V rámci prác spolufinancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu boli na zmodernizovanej časti cesty nainštalované prvky pasívnej bezpečnosti, a to najmä v okolí autobusových zastávok. Význam cesty spočíva najmä v tom, že tvorí regionálnu os východ - západ medzi cestami I/51 Senica - Holíč a cestou I/54, respektíve diaľnicou D1 v okolí Nového Mesta nad Váhom.​

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu