Trnavská župa zmodernizuje cestu na horský priechod Havran z eurofondov


Dátum: 02.07.2020

Obrázok k aktualite Trnavská župa zmodernizuje cestu na horský priechod Havran z eurofondovTrnavská župa získala z eurofondov vyše 4 mil. € na opravu úseku cesty horského priechodu Havran. Za ďalších viac ako 80 tis. € bude rozšírená a zmodernizovaná odborná učebňa pre cukrárov a kuchárov v Strednej odbornej škole v Senici.
 

 

„V krátkej dobe sme získali ďalšie milióny z eurofondov. Púšťame sa do modernizácie cesty na horský priechod Havran. Ide o jeden z našich kľúčových infraštruktúrnych projektov, po dokončení ktorého budeme mať opravený úsek od Krajinského mosta až po hranicu kraja. Aktuálne vyberáme zhotoviteľa stavby, spoznať by sme ho mali priebehu júla,“ povedal Jozef Viskupič, trnavský župan.

V rámci tohto projektu bude rekonštruovaných a zmodernizovaných bude viac ako 4,4 km cesty II/499 od intravilánu obce Banka po horský priechod Havran. Koniec stavebných prác je predpokladaný v druhej polovici roka 2021. Vodiči dostanú k dispozícii modernú cestu s bezpečnostnými prvkami, ktoré by mali prispieť aj k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky. Pribudnú oceľové zvodidlá s nadstavcami, tlmiče nárazov, smerové stĺpiky alebo vodiace prúžky. Celkové náklady projektu vrátane 5 percentnej spoluúčasti TTSK sú 4 236 089,18 €.

Trnavská župa získala z eurofondov aj prostriedky na výstavbu modernej odbornej učebne v SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica. Budú tak rozšírené priestory na praktickú výučbu skupiny odborov cukrár-kuchár, čo prispeje k skvalitneniu a zatraktívneniu tohto typu štúdia. Celkové náklady výstavby novej odbornej učebne sú 84 564,98 € a jej predpokladané uvedenie do prevádzky je v máji budúceho roku.

V máji trnavská župa získala z eurofondov 4,2 mil. € na mimoškolskú činnosť žiakov, doplnkové vzdelávanie učiteľov vrátane ich finančnej podpory a na modernizáciu počítačových učební v 14 školách.

Finančné prostriedky na realizáciu týchto projektov získala trnavská župa z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). V aktuálnom programovom sú tieto prostriedky čerpané regionálnymi samosprávami predovšetkým cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na zabezpečenie bezpečnej a ekologickej dopravy v regiónoch, zlepšenie kvality života obyvateľov s dôrazom na životné prostredie, či na uľahčenie prístupu k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám.

Skočiť na hlavné menu