Trnavská župa zmodernizovala ďalšie stredné školy v kraji


Dátum: 12.02.2024

Obrázok k aktualite Trnavská župa zmodernizovala ďalšie stredné školy v kraji
Trnavský samosprávny kraj napreduje v skvalitňovaní podmienok pre odborné vzdelávanie na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch a na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch župa zabezpečila modernizáciu vybavenia praktického vyučovania, ako aj obnovu priestorov školy.

Okrem toho, aktuálne boli zmodernizované aj odborné učebne na Strednej odbornej škole technickej v Hlohovci. „Na župných stredných školách dlhodobo vytvárame atraktívne a inovatívne prostredie. Naším cieľom je, aby v ňom študenti rozvíjali svoje teoretické vedomosti aj praktické zručnosti potrebné pre úspech v ich odbore. Najnovšie sme zmodernizovali priestory aj zabezpečili nové a moderné vybavenie učební, a to na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch a na Strednej odbornej škole technickej v Hlohovci.

Využili sme na to externé európske zdroje v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), a to spolu v objeme viac ako 927-tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že všetky tri školy sú zapojené do systému duálneho vzdelávania, a aj preto je dôležité aby boli vysoko technicky vybavené.

Modernizácia vybavenia odborných učební na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch zahŕňala nákup materiálno-technického vybavenia a informačno-komunikačných technológií (IKT), ako aj zabezpečenie bezbariérovosti prostredníctvom plošiny pre imobilných. Do strojárenských dielní boli dodané frézy, sústruhy, brúsky, spájkovacia a odsávacia stanica. Na ďalšie odborné pracoviská boli zakúpené zariadenia telekomunikačného charakteru, ako napríklad zariadenie na analýzu, prenosný LAN tester, systém pre zber a záznam dát čí sieťový smerovač, ako aj elektrické zariadenia vrátane meracích prístrojov a trenažérov. V rámci IKT vybavenia sa realizoval nákup notebookov, interaktívnych monitorov či laserových tlačiarní. Na hotelovej akadémii boli v rámci projektu zrealizované stavebné úpravy kuchyne, učební aj sociálnych zariadení. Predmetom stavebných úprav boli nové podlahy, obloženie a vymaľovanie miestností, nové svietidlá, rekonštrukcia vodoinštalácie, realizácia nových bezbariérových toaliet a vstupov. Taktiež bol na škole nainštalovaný nový stoličkový výťah pre imobilných. Ako dodal riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch Ladislav Blaškovič, „popri stavebných prácach prebiehala aj modernizácia cvičných kuchýň a učební obsluhy. Okrem iného boli dodané pracovné a umývacie stoly, chladiace skrine, univerzálne roboty, mlynčeky na mäso, krájače zeleniny, sporáky, ohrievací výdajný vozík, chladiaci stôl, váhy, kávovary, výrobník čokolády, umývačka na sklo, vinotéka, ohrevný aj chladiaci bufetový stolík.

Som presvedčený, že táto modernizácia nám umožní poskytovať praktickú prípravu na najvyššej úrovni a naši študenti tak získajú potrebné skúsenosti do ich budúceho pracovného života.“ Na Strednej odbornej škole technickej v Hlohovci bola v rámci stavebných prác vymenená rozvodňa a podlahy v dielňach, vymaľované steny a zrekonštruované sociálne zariadenia na bezbariérové. Popri stavebných prácach prebiehalo aj obstarávanie na materiálno-technické zabezpečenie. Cieľom realizácie tejto aktivity bolo zabezpečiť pre školu zariadenia pre strojárske, elektrotechnické a zváračské dielne a taktiež informačno-komunikačné technológie (IKT). Do dielní boli dodané zváračky, virtuálny zváračský simulátor, profesionálne ručné mechanické a elektrické náradie, dielenské pracovné stoly, CNC sústruh a rôzne elektro-technické trenažéry. Trnavská župa aj počas školského roka 2023/2024 pokračuje v rozvoji systému duálneho vzdelávania. Študenti zapojení do tohto systému môžu získať župný balíček výhod, do ktorého patrí napríklad mesačné finančné štipendium, bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi aj ubytovanie v internátoch.

Zoznam stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktoré využili možnosť získať finančné prostriedky z eurofondov:
 • Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave
 • Stredná odborná škola strojnícka v Skalici
 • Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča v Trnave
 • Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave
 • Stredná odborná škola technická v Galante
 • Stredná odborná škola elektrotechnická v Gbeloch
 • Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách v Senici
 • Stredná zdravotnícka škola v Trnave
 • Stredná odborná škola technická v Hlohovci
 • Stredná zdravotnícka škola v Skalici S
 • tredná odborná škola technická v Piešťanoch
 • Spojená škola v Holíči
 • Spojená škola v Rakoviciach
 • telová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch
 • Stredná odborná škola automobilová v Trnave
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch
 • Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM v Dunajskej Strede

Trnavský samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 44 škôl. Každoročne organizuje podujatie Kam na strednú, a to unikátne až v troch mestách na území kraja (Dunajská Streda, Trnava, Senica). Cieľom je žiakom končiacich ročníkov ZŠ a ich rodičom predstaviť jednotlivé učebné odbory, školy a aktivity ich študentov. Zároveň, ako prvý kraj na Slovensku úspešne rozbehol aj župné Talent Centrum, ktoré sa nachádza v Trnave. Je určené pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl a je oň veľký záujem. Župa sa systematicky sústredí aj na povedomie vzdelávania na jej stredných školách, a to prostredníctvom komunikácie v médiách a sociálnych sieťach.
Skočiť na hlavné menu