Trnava získala peniaze z eurofondov na budovanie ďalších cyklochodníkov


Dátum: 14.05.2021

Obrázok k aktualite Trnava získala peniaze z eurofondov na budovanie ďalších cyklochodníkov

Trnava získala nenávratné príspevky z eurofondov na vybudovanie cyklochodníka v lokalite Pri kalvárii a cyklochodníka na Veternej ulici. Peniaze sú určené na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej. Vyplýva to z podpísaných zmlúv s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

V prípade prepojovacieho cyklochodníka Pri kalvárii sú predpokladané náklady vyčíslené na takmer 332-tisíc eur, Trnava môže dostať až 315-tisíc eur, čo je 95 percent. Radnica v súčasnosti pripravuje podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa cyklochodníka, ktorý povedie od Cukrovej ulici k rekreačnej zóne Štrky. Konečnú cenu určí výsledok tohto obstarávania.

V prípade chodníka a cyklochodníka na Veternej ulici sú náklady vyčíslené na 189-tisíc eur, výška grantu môže dosiahnuť 64-tisíc eur. Na túto investíciu, ktorá spojí existujúci cyklochodník na Veternej a Saleziánskej ulici, už vyhlásili verejné obstarávanie.

Trnava sa aj pri ďalších plánovaných investíciách do cyklistickej infraštruktúry spolieha na spolufinancovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Na cyklotrasu na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa chce získať 1,3 milióna eur, na cyklistické spojenie Zelenečskej ulice a Námestia SNP 346-tisíc eur a na chodník a cyklochodník na Piešťanskej ulici 266-tisíc eur. Okrem toho Mestské zastupiteľstvo v Trnave vyčlenilo 100-tisíc eur na projektové dokumentácie pre ďalšiu cyklistickú infraštruktúru, ktorá by mala byť v budúcnosti financovaná z Plánu obnovy.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu